Servis zabezpečovacího zařízení

Namontovaný poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je zařízení s dlouholetou životností. Bezproblémový a spolehlivý provoz, ale předpokládá určitou údržbu a kontrolu. Základní údržba a kontrola je specifikována v uživatelském manuálu a v návodu od jednotlivých komponentů PZTS. Tyto návody ovšem předpokládají určitou manuální zručnost a zejména chuť a čas se něčemu takovému věnovat. Některé zkoušky a nastavení nejsou navíc uživateli přístupné (např. servisní programování, komunikátor na pult centralizované ochrany, vysílač na PCO). Pravidelnou kontrolou a údržbou zařízení PZTS se předchází případným škodám na majetku způsobených jeho špatnou funkcí. Pravidelné roční kontroly provedené odbornou montážní firmou doporučují všichni výrobci PZTS, provozovatelé PCO a většina pojišťoven.